تامین مصالح پیش تنیدگی
PT Material Supply

کاتالوگ محصولات تست ریپورت محصولات

مصالح و تجهیزات تخصصی پیش تنیدگی با برند PBL با کد یا شماره فنی ویژه در کارخانجات صنعتی متعلق به PBL Group با کیفیت بسیار بالا منطبق بر استاندارد های‌بین المللی نظیر ISO، ASTM و BS تولید و از طریق گمرک های جمهوری اسلامی ایران وارد می گردد .

PBL Group جهت حصول اطمینان مشتریان و کارفرمایان خود تائيديه های لازم را از مراجع معتبر بین المللی نظیر LLOYDS انگلستان دریافت نموده است. بخش R&D شرکت PBL همواره در توسعه فناوری در طراحی و تولید قطعات و سیستمهای پیش تنیده پس کشیده و ارائه آن بصورت سمینار های تخصصی که تحت نظارت PTI برگزار می گردد فعالیت می نماید.کلیه قطعات، سیستمها و تجهیزات وارداتی از PBL Group به همراه گزارش تست ویژه از طریق پارس PBL به مشتریان ارائه می گردد.

فهرست

 • قالب های لغزنده
 • Girder Launching Truss
 • جک و پمپ برای کشش تک یا چند رشته
 • انواع داکت به قطرهای مختلف به همراه کوپلینگ
 • انواع Bearing، Expansion Joint، Damper
 • سایر ملزومات پیش تنیدگی نظیر Strand Pusher
 • انواع انکوریج (گیره یا مهار) برای تاندونهای تک تا 32 رشته
 • انواع کابل های فولادی (استرند) "0/5 و "0/6 با و بدون روکش برای پیش تنیدگی و مهار زمين
Strands 0.6” , U.T.S 1860 N/mm2 , 150 mm2
Number of
Strands
Anchor Type Strand Area
of Tendon
mm2
Ultimate
Force U.T.S
kN
Stressing
Force at
0.8 U.T.S
kN
Weight
of Strand
Bundle
Kg/m
1 106 150 279 233 1.18
2   300 588 446 2.36
3 M 406 450 837 670 3.53
4   600 1116 893 4.71
5   750 1395 1116 5.89
6 M 706 900 1674 1339 7.07
7   1050 1953 1562 8.25
8   1200 2232 1786 9.42
9   1350 2511 2009 10.60
10   1500 2790 2232 11.78
11 M 1206 1650 3069 2455 12.96
12   1800 3348 2678 14.14
13   1950 3627 2902 15.31
14   2100 3906 3125 16.49
15   2250 4185 3348 17.67
16   2400 4464 3571 18.85
17   2550 4743 3794 20.03
18 M 1906 2700 5022 4018 21.20
19   2850 5301 4241 22.38
20   3000 5580 4464 23.56
21   3150 5859 4687 24.74
22   3300 6138 4910 25.92
23   3450 6417 5134 27.09
24   3600 6696 5357 28.27
25   3750 6975 5580 29.45
26   3900 7254 5803 30.63
27   4050 7533 6026 31.81
28   4200 7812 6250 32.98
29   4350 8091 6473 34.16
30 M 3106 4550 8370 6696 35.34

مشخصات مهاری با قطر استرند 0/6 اینچ

توجه: ردیف های بزرگنمایی شده، مهارهایی هستند که یک حفره آنها برای گروت ریزی، و بقیه حفرات به طور کامل به استرند اختصاص یافته است.

Strands 0.5” , U.T.S 1860 N/mm2 , 100 mm2
Number of
Strands
Anchor Type Strand Area
of Tendon
mm2
Ultimate
Force U.T.S
kN
Stressing
Force at
0.8 U.T.S
kN
Weight
of Strand
Bundle
Kg/m
1 105 100 186 149 0.79
2   200 372 298 1.57
3 M 405 300 558 446 2.35
4   400 744 595 3.14
5   500 930 744 3.93
6 M 705 600 1116 893 4.71
7   700 1302 1042 5.50
8   800 1488 1190 6.28
9   900 1674 1339 7.07
10   1000 1860 1488 7.85
11 M 1205 1100 2046 1637 8.63
12   1200 2232 1786 9.42
13   1300 2418 1934 10.21
14   1400 2604 2093 10.99
15   1500 2790 2232 11.78
16   1600 2976 2381 12.56
17   1700 3162 2530 13.35
18 M 1905 1800 3348 2678 14.13
19   1900 3534 2827 14.92
20   2000 3720 2976 15.7
21   2100 3906 3125 16.48
22   2200 4092 3274 17.27
23   2300 4278 3422 18.05
24   2400 4464 3571 18.84
25   2500 4650 3720 19.63
26   2600 4836 3849 20.41
27   2700 5022 4018 21.20
28   2800 5208 4166 21.98
29   2900 5394 4315 22.77
30 M 3105 3000 5580 4464 23.55

مشخصات مهاری با قطر استرند 0/5 اینچ

توجه: ردیف های بزرگنمایی شده، مهارهایی هستند که یک حفره آنها برای گروت ریزی، و بقیه حفرات به طور کامل به استرند اختصاص یافته است. و در بقیه موارد بسته به تعداد استرند، از تمام ظرفیت انکورج استفاده نمی شود.

تاندون نوع SF

 • گیره برای تاندونهای تک رشته غیرچسبنده نوع SF
 • تاندونهای چندرشته چسبنده تخت نوع SF
 • گیره برای تاندونهای چند رشته چسبنده تخت نوع SF

گیره برای تاندون‏های تک رشته غیرچسبنده نوع SF

Anchorage a b
SF-105 100 60
SF-106 125 75

ابعاد گیره‏ها به میلیمتر

اطلاعات کششی تاندون‏های تک رشته غیرچسبنده نوع SF

Strand Dia 0.5" (12.7 mm) 0.6" (15.2 mm)
No. of Strand 1 1
Type of Anchorage SF105 SF106
Ultimate Tensile Force, KN 186 265
Stressing Force at 0.8 U.T.S., KN 149 212
Jack Type V16 V24

مشخصات تاندون های تک رشته (غیرچسبنده) برای استرندهای 0/5 و 0/6 اینچ

اطلاعات کششی تاندون‏های چندرشته تخت نوع SF

Strand Dia 0.5" (12.7 mm) 0.6" (15.2 mm)
Tendon Type 305 405 505 206 306 406
No. of Strand 3 4 5 2 3 4
Anchor Head Type SF305 SF405 SF505 SF206 SF306 SF406
Anchor Plate Casting Type SF305/206 SF405/306 SF505/406 SF305/206 SF405/306 SF505/406
Ultimate Tensile Force per Tendon, KN 558 744 930 558 837 1116
Stressing Force at 0.8 U.T.S., KN 446 595 744 446 670 892
Flat Duct Inside
Dimension /mm. x mm.
63.5x20
or 50x20
63.5x20 76.5x20 63.5x20
or 50x20
63.5x20 76.5x20
Jack Type V16 V16 V16 V24 V24 V24

مشخصات گیره برای تاندون های چندرشته تخت چسبنده (استرند 0/5 و 0/6 اینچ)

Anchorage a b c d e k
SF-305/206 153 85 140 50 or 63.5 20 100x100
SF-405/306 185 85 170 63.5 20 100x100
SF-505/406 230 85 190 76.5 20 125x125

ابعاد به میلیمتر

جک کشش چند رشته

Type Of Stressing Unit M110 M200 M300 M500
Max. Jack Force (KN) 1100 2000 3000 5000
Stressing Unit Weight (kg) 160 260 410 710
Jack Stroke (mm) 200 200 200 200
Stressing Unit Length (a mm) 595 620 675 740
Stress Length (b mm) 710 750 810 890
Jack Diameter (c mm) 270 330 400 500

جک کشش تک رشته

Jack Type V16 V24
Stand Dia. 0.5" 0.6"
Overall Length (mm) 540 540
Width (mm) 215 240
Thickness (rnrn) 72 80
Weight (kg 25 30
Stroke (mm) 240 240

تاندون نوع M

 • گیره برای تاندونهای چند رشته مدور نوع M
 • اسپیرال های تقویتی برای تاندونهای چندرشته مدور نوع M
 • کوپلینگ برای تاندونهای چندرشته مدور نوع M

اطلاعات کششی تاندون های چندرشته مدور نوع M

Number of Strands Dia. 0.5” (12.7mm) 4 7 12 19 31
Tendon Type 405 705 1205 1905 3105
Ultimate tensile force per tendon, KN 747 1302 2232 3534 5766
Stressing force at 0.8 u.t.s,KN 595 1042 1786 2827 4613
Duct ID, mm 45 55 70 85 105
Jack Type V16 M110 M200 M300 M500

مشخصات تاندونهای چندرشته مدور نوع M با استرند 0/5 اینچ

Number of Strands Dia. 0.6” (15.2mm) 4 7 12 19 31
Tendon Type 406 706 1206 1906 2206
Ultimate tensile force per tendon, KN 1116 1953 3348 5301 6138
Stressing force at 0.8 u.t.s,KN 893 1562 2678 4241 4910
Duct ID, mm 50 65 80 100 110
Jack Type M110 M200 M300 M500 M500

مشخصات تاندونهای چندرشته مدور نوع M با استرند 0/6 اینچ

اسپیرال های تقویتی برای تاندون های چندرشته نوع M

Type 405 705 1205 1905 3105
Spiral Outside Dia. D 180 215 280 355 465
Length L 250 300 350 400 480
Dia d 12 14 16 18 22
Pitch T 50 50 50 50 60
Number of Pitch n 5 6 7 8 8
Type 406 706 1206 1906 3106
Spiral Outside Dia. D 190 250 335 440 450
Length L 300 350 400 480 540
Dia d 12 14 18 20 22
Pitch T 50 50 50 60 60
Number of Pitch n 6 7 8 8 9

ابعاد به میلیمتر

گیره برای تاندون های چندرشته مدور نوع M

Strand Dia. Nos of Strands
0.5" 4 7 12 19 31 -
0.6" - 4 7 12 19 22
A 150 175 230 285 350 360
B 88 110 150 180 230 250
C 50 50 52 65 80 80
D 83 140 225 295 395 440
E 52 65 80 95 115 120
0.5" ID 45 55 70 85 105 -
0.6" ID - 50 65 80 100 110

ابعاد به میلیمتر

کوپلینگ برای تاندون های چندرشته مدور نوع M

  Strand Dia. 0.5” Strand Dia. 0.6”
Number of Strands 7 12 19 31 4 7 12 19 22
Coupling Type 705 1205 1905 3105 406 706 1206 1906 2206
Length h, mm. 420 565 655 775 420 565 655 775 815
Diameter d, mm. 156 206 247 307 156 206 247 307 337

ابعاد به میلیمتر

پروسه تولید

Test Reports

凹凸有致的身材总是能很好的展现女性的完美曲线丰胸食物,让天生柔美的女性平添些许魅力丰胸成功。正因如此,无数女性在丰胸的道路上面探索产后丰胸方法,尝试各类方法。那么,哺乳期后怎么丰胸产后丰胸